aklen

aklen ['a-] verstandesmäßig

Türkçe-Almanca sözlük. 2013.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • aklen — zf., esk., Ar. ˁaḳlen Akıl gereğince, akıl yönünden …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aklen — (A.) [ ﻼﻗا ] akılca …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • AKLEN — Akıl ile. Akıl yolu ile …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • AKLEN VE NAKLEN — Akıl ve haberlerin nakline göre. Akıl ve nakil yolu ile …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • İMKÂN-I AKLÎ — Man: Aklen mümkün bilinen. * Aklen mümkün olma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • İMTİNA-İ HAKİKİ — Bir şeyin mümkün olmamasının aklen zaruri olması. (Meselâ: Bir kimse kendinden yaş bakımından büyük olan başka bir kimse hakkında: Bu benim oğlumdur diye iddia etse, dâvâsı dinlenmez. Çünkü, kendinden yaşça büyük bir adamın, kendisinin neslen… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • HADÎS-İ MÜTEVATİR — Kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan cemaatlerin birbirinden ve ilk cemaatin de bizzat Hazret i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmdan rivâyet ettiği Hadis i şeriftir. (İlm i yakîni ifade eder. Bu hadis i şerif Peygamber den (A.S.M.)… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • HÜSN-Ü MÜCERRED — Gayr olsun olmasın bizzat güzel olan şey. Bazı âza veya çizgilerin mütenasib terkib ve tertibiyle hâsıl olan hüsün, hüsn ü mücerred değildir. Şartları zâil olsa, hüsün de zâil olur. Fakat, vücud, hayat, iman gibi varlıklar hüsn ü mücerreddir ve… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • KUBH — Günah ve çirkin hareket. Kabahat. Suç. * Fık: Aklen ve şer an müstehcen olup dünyada zemme, âhirette azaba ve itaba mahal olan şey …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MELEKÂT-I AKLİYYE — Tecrübe neticesi aklen bilinen kolaylık, tecrübeden doğan bilgililik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MEŞHUN-U MESÂRR — Sevinçler ve zevklerle dolu. MEŞHUR HADİS VEYA HADİS İAsr ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm i yakin derecesinde karib …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.